Zastupitelstvo:

 

Josef Velek - starosta obce

Michal Jansa, nar. 1968 - místostarosta obce

Ing. Václav Vaněk - člen zastupitelstva

Anna Čadková, nar. 1971 - členka zastupitelstva

Lukáš Kůstka - člen zastupitelstva

Marie Konášová - členka zastupitelstva

Mgr. Milan Mleziva - člen zastupitelstva

 

 ............................................................................................

 

Finanční výbor:

 

 Marie Konášová - předsedkyně finančního výboru

Mgr. Milan Mleziva - člen finančního výboru

 

 ............................................................................................

 

Kontrolní výbor:


Lukáš Kůstka - předseda kontrolního výboru

Věra Hötzelová, nar. 1973 - členka kontrolního výboru

Jitka Váchalová - členka kontrolního výboru