Historie spolku hasičů v Nevolicích se začala psát roku 1915. Nevoličtí s jeho založením nepospíchali, i když v sousedních obcích již byly spolky hasičů ustavené kolem roku 1880.

Neodhodlali se k založení sboru ani po požárech, které naši obec zachvátily roku 1875, kdy vyhořela čtvrtina zdejších stavení. Další požáry postihly Nevolice v dubnu 1885. Tehdy v rozmezí čtyř dnů padly za oběť čtyři domy. Dva roky nato v květnu zničil oheň celkem pět nevolických hospodářství.

Přesto trvalo dalších 14 let, než byl v Nevolicích ustaven hasičský sbor. Zásluhu na tom měl tehdejší řídící školy v sousední Stráži, Matěj Knížek.

Prvním starostou sboru byl zvolen Václav Vondrovic a za tři tisíce korun byla zakoupena stříkačka. Sbor byl už od svých začátků velice aktivní, neboť jedině tak si lze vysvětlit fakt, že už v roce 1922 hostil sjezd župy Domažlické.

Druhá stříkačka už byla daleko modernější a přišla Nevolické v r. 1936 na 31 500 korun. Kmotrou jí byla Dorota Vaňková, která na její zakoupení věnovala tisíc korun.

Podle záznamů se 12. července 1936 zúčastnili předání stříkačky zástupci všech sousedních sborů, vyhrávala Smolovská hudba a vypilo se celé nákladní auto piva.

Hasiči vyvíjeli pestrou činnost

Nevolický sbor už v té době neměl nouzi o šikovné ženy. Dokonce účinkovaly při natáčení filmu ´První pomoc při ohni´, které se uskutečnilo 10. října 1937 na jedné z místních zahrad. Postaraly se tak o velkou propagaci nevolických hasičů.

Hasiči plnili své úkoly i během válečných let, kdy měl sbor trubače. Josef Soukup si tehdy musel vyvěsit na dům ceduli ´Hasičská poplachová služba – trubač´, a to v českém i německém jazyce.

Sbor byl aktivní i v dalších letech, například v roce 1950 zasahovali hasiči u 13 požárů. Tehdy bylo na valné hromadě stanoveno vůbec poprvé provádění preventivních prohlídek a název Hasičský sbor vystřídal nový – Místní jednota českého sboru hasičského.

Sbor po celou dobu své existence sloužil lidem, zachraňoval majetek i životy v obci i okolí, v historii měl sbor nejvíce členů v letech 1935–1948, kdy členská základna čítala přes šest desítek hasičů.

Hasiči v Nevolicích nejen hasili, ale starali se i o pořádání plesů, zábav, koncertů, jezdilo se na zájezdy, pořádány byly dětské akce. Největší úspěchy sklízely divadelní hry, které režíroval vzdělavatel sboru Václav Šleis. Představení pak znamenala velký přínos pro hasičskou kasu.

Není určitě bez zajímavosti, že ve 20. letech si Tomáš Baťa každoročně kupoval vstupenku na hasičský bál do Nevolic.