Bartoloměj Nechoďdomů     Nevolice 26    rychtář     do r. 1860
Josef Fojt    Nevolice 25    starosta    od r. 1860
Bartoloměj Kůstka    Nevolice 5    starosta    od r. 1875
Jan Ouřada    Nevolice 12    starosta
Jan Vondrovic     Nevolice 38    starosta
Augustin Nechoďdomů    Nevolice 26    starosta
Augustin Váchal    Nevolice 19    starosta    od r. 1884
Jan Vondrovic    Nevolice 38     starosta
Václav Vondrovic    Nevolice 12    starosta    od r. 1889
Václav Růžek    Nevolice 15    starosta
Jan Vondrovic     Nevolice 38    starosta
Josef Kůstka    Nevolice 5    starosta
Ondřej Růžek    Nevolice 39    starosta
Václav Vondrovic    Nevolice 12    starosta
Martin Veruněk    Nevolice 11    starosta
Matěj Dekr    Nevolice 8     starosta    od r. 1913
Adam Vondraš    Nevolice 25    starosta    od r. 1919
Václav Kozina    Nevolice 12    starosta     od r. 1927
Václav Vondrovic    Nevolice 13    starosta     od r. 1931
Josef Růžek    Nevolice 15    vládní komisař    1939 – 1945
Matěj Vondraš     Nevolice 27    starosta    od r. 1945
Matouš Pivoňka    Nevolice 18    starosta    od r. 1946
Matěj Vít    Nevolice 20    předseda MNV    od r. 1950
Josef Pivoňka    Nevolice 34    předseda MNV    od r. 1957
Josef Stodola    Stráž    předseda MNV     od r. 1960
Matěj Ticháček    Pasečnice    předseda MNV    od r. 1969
Josef Dufek    Pasečnice    předseda MNV     od r. 1984
Václav Kůstka    Nevolice 5    starosta    od r. 1990
Josef Kellner    Nevolice 16    starosta    od r. 1998
Josef Velek    Nevolice 17    starosta    od  r. 2002