První zmínka o obci Nevolice je zapsána roku 1586 v knize Města Domažlic. Zápis se týká prodeje rybníka za Nevolicemi.
 
Obec patřila střídavě Lobkovicům, Městu Domažlice a Klášteru Augustiánů
 
V roce 1848 bylo v Nevolicích 36 stavení a 243 obyvatel, v roce 1921 pak 262 obyvatel
 
Kaple na návsi, vystavěná v roce 1879 je zasvěcena sv. Martinovi – patronovi zemědělců.
 
Na místě kaple dříve stávala obecní pastouška.
 
Posledním rychtářem jmenovaným vrchností byl do roku 1850 Bartoloměj
 
Nechoďdomů, č.p. 26, prvním starostou byl  Josef Rojt č.p.25.
 
Významný spisovatel Alois Jirásek se roku 1882 zúčastnil muziky v hospodě U Vachurů .

Ještě po letech prý nadšeně vyprávěl, jak se mu v Nevolicích líbilo. Čerpal zde látku k románu Psohlavci.
 
V roce 1916 vystavěn družstevní mlým s parním pohonem. Roku 1920 přebudován na pohon elektrický
 
Elektrický proud byl do Nevolic zaveden v roce 1920
 
Hasičský sbor byl založen v roce 1915
 
Pomník památce padlých v 1. světové válce byl postaven 30. května 1926
 
25. srpna 1930 proletěla nad Nevolicemi německá vzducholoď 236 m dlouhá, 30 m široká, posádku tvořilo 30 mužů a pohybovala se rychlostí až 110 km/hod.
 
Nevolice přispívají svým kamenem na stavbu pomníku J.Š.Baara  5. července 1933
 
Škola vystavěná společně s obcí Stráž byla otevřena 20. září 1937
 
Spolek nevolických ochotníků sehrál v letech 1940-1943 sérii velmi úspěšných divadelních her
 
Obecní kovárna, který byla postavena v r. 1875,  později slouží jako mateřská škola, obchod, dnes jako kancelář obce a klubovna „Cíbovna“
 
Osvobození Nevolic Americkou armádou 5. května 1945
 
Telefon byl do hospody u Buršíků zaveden v květnu 1947
 
Obecní rozhlas byl zřízen 1948
 
Obecní prádelna postavena v roce 1949

JZD bylo založeno v roce 1952, v roce 1960 sloučeno s JZD Stráž a v roce 1975 sloučeno do JZD Mrákov. Před založením JZD bylo v obci 14 sedláků, 22 chalupníků, 2 domkáři a 1 kovář
 
V roce 1990 se obec osamostatnila, starostou byl zvolen V. Kůstka
 
V roce 1990 zrušena hospoda, v r. 1992 zrušena prodejna, obojí provozovala Jednota
 
Hasiči zakoupili výčepní pult a od r. 1992 je v Nevolicích opět točené pivo
 
Prodejna, kterou koupila Obec je od dubna 1993 znovu otevřena
 
V roce 2001 vybudováno dětské hřiště
 
Zbudována nová zastávka autobusu a od září 2006 zajíždí autobus do obce

Po letech, kdy provoz hospody fungoval v režii hasičů, se v roce 2007 vyřídil živnostenský list a hostinská činnost se provozuje legálně.
 
Kaple sv. Martina se v r. 2007 osadila křížem a do cibule se vložily zpět původní písemnosti a přidaly se současné listiny pro další generace.
 
5.8.2009 byl přivezen nový prapor hasičů a vysvěcen byl 15.11.2009
 
V letech 2008 – 2011 vznikla nová obytná zóna za Jírojc sadem, pět novostaveb
 
V srpnu 2012 započala stavba vodovodu
 
V září 2012 skončila svůj provoz místní prodejna
 
7.1.2013 byl položen nový asfalt od značky začátku obce po zatáčku u kapličky
 
6.6.2015 se brigádně zbudovala kamenná zeď s okrasným břehem podél silnice směrem k Hánům
 
22.8.2015 se slavilo 100. výročí SDH a rodáci
 
15.10.2016 rekonstrukce vozovky v úseku od křižovatky do Domažlic po značku Nevolice
 
20.10.2016 stavba silnice do nové zástavby, slavnostní otevření 1.9.2017
 
1.6.2017 vstoupil v platnost protikuřácký zákon, který zakazoval kouření i v naší hospodě Cíbovně
 
Listopad 2017 nové dětské hřiště u točny