Anna Cichá - starostka sboru
  

 Václav Kůstka - jednatel, místostarosta

 telefon: 602 161 905
 

 Jan Přibyl - velitel

 telefon: 607 867 181

 

 Martin Ibehej - zástupce velitele 

 

 Jaroslav Hlavsa ml. - strojník


 Josef Ibehej ml. - preventista


 Ing. Václav Konop - hospodář 
 

 Josef Velek - kulturní referent  
 

 Kristýna Pinkrová - vedoucí mládeže 
 

 Věra Hötzelová - referentka žen


 Pavel Schweiner st. - referent MTZ  
 

 Václav Váchal st. - předseda revizní kontrolní komise  
 

 Libuše Jansová - členka kontrolní revizní komise  
 

 Jaroslav Stauber - člen kontrolní revizní komise 
 

 Ladislav Jansa - správce klubovny