Jako náhradu za neuskutečněný dětský den jsme pro děti připravili překvapení v rámci koncertu Dupalky, v neděli 12. září od 14.00 hodin! (Skákací hrad, malování na obličej a malý dáreček).

Prezident republiky vyhlásil dne 31. 12. 2020 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října 2021 a na sobotu 9. října 2021.

Informace pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19.

Oznámení o době a místě konání voleb.

Informace o počtu a sídle volebního okrsku.

Informace k voličským průkazům.

Žádost o vydání voličského průkazu.

Plná moc.

Informace o počtu členů OVK.