V neděli 27. září se konná tradiční obecní výlet - program výletu bude upřesněn.